Flügger 04 Wood Tex Classic - Heldækkende træbeskyttelse

FL_04_WTCL

Produktbeskrivelse

 • Halvmat overflade, som slører træets struktur og skjuler træets åretegning.
 • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand.
 • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

USP/særlige egenskaber

 • Oliebaseret, dækkende træbeskyttelse. Giver en halvmat overflade.
 • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand.
 • Kan anvendes ved lave temperaturer.

Planlæg - Anvendelse

 • Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader. Til lyse og mørke træsorter herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ. Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) høvlet flade ude
9-11
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) uhøvlet flade ude
5-8
Glans
30 Halvmat glans

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling. Vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

Rengøring / vask før maling
Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved slibning og afrensning Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.

Grunding

Sugende underlag
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning. Bedst holdbarhed opnås ved 2 strøg på uhøvlet træ og 3 strøg på høvlet træ. Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader. Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Anbefalet værktøj
Pensel eller rulle. Ved påføring med rulle efterstryges med pensel. Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påføringstemperatur
Min. arbejdstemperatur under påføring og tørring/hærdning: + 5°C. Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
6 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket.

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin. Fjern mest mulig maling fra værktøj før rengøring. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Vedligeholdelse (vaskbarhed, periodisk rengøring)

 • Halvmat og dækket. Produktets holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Forventet holdbarhed kan derfor være kortere eller længere end angivet. God holdbarhed med forventet genbehandlingsinterval på 4-6 år. Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme. Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer.

Tips

 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.

OBS/Begrænsninger

 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Fugtigindhold i træ inden malebehandling må maks. være: Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Tekniske data

Produkttype
Alkydoliebaseret træbeskyttelse
Massefylde (kg/liter)
1,12
Vægt %
67
Vol %
52
Fortynding
Skal ikke fortyndes.

Version

Ny 30-06-2015
Erstatter 31-07-2012