05 Wood Tex Udeakrylat /globalassets/inriver/resources/fl_05_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Fyldig og let påføring
  • Hurtig genbehandling
  • Maksimal holdbarhed

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 5 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Træ, ude

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

6 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ