06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl-107732.png?0f7f73be

Varianter

0,75 L
299,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 3-4 hverdage

Halvblank heldækkende oliemaling. Forventet holdbarhed 12 år.
Flügger 06 Wood Tex Classic, til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Kan anvendes ved lave temperaturer. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Fyldig påføring
  • God dækkeevne
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 6 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 24 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ

Finish

Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

10 m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag

6 m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag

Egenskaber

  • Fyldig påføring
  • God dækkeevne
  • Maksimal beskyttelse mod fugt og vand
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data