07 Wood Tex Matt dækkende træbeskyttelse /globalassets/inriver/resources/fl_07_wt.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Maksimal holdbarhed
  • Fyldig og let påføring
  • Mat udseende

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør; 1 time

Genbehandlingstør; 5 timer

Gennemhærdet; 48 timer

Overflade

Træ, ude