08 Wood Tex Sealer

08 Wood Tex Sealer

Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse

Vand- og smudsafvisende imprægnering som giver en langtidsvirkende beskyttelse. Forseglingen minimerer risikoen for mug- og skimmelvækst og sprækkedannelse. Giver en diffusionsåben behandling som beskytter mod UV-stråling. Anvendes som slutbehandling efter forbehandling med Wood Tex Patina - Træbeskyttelse.
  • Miljøvenlig siliciumteknologi
  • Smuds- og vandafvisende
  • Indeholder UV-filter

Anvendelse

Trykimprægneret træ som fx terrasser, altangulv, tagudhæng, gavlbeklædninger, facader, stakit og havemøbler.
Underlaget skal være behandlet med Flügger 08 Wood Tex Patina - Træbeskyttelse.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks. 20 %.

Behandling

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
Behandles tidligst 4 timer efter behandling med Flügger 08 Wood Tex - Træbeskyttelse.

Påføring

Pensel.
Påføres i rigelig mængde og lad virke i ca. 15 minutter.
Fordel/bearbejd overskydende væske ind i underlaget.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Overfladen må ikke udsættes for frost eller regn 24 timer efter behandlingen er fuldført.

Resultat

Farveløs vand- og smudsafvisende overflade.
Forventet holdbarhed 10 år.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

OBS

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Imprægnering
Tørstof vægt (%)
0
Tørstof vol. (%)
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
VOC-Maksimumværdi (g/l)
10
Rengøring af værktøj
Vand

Nuværende TDS Version

maj 2021


Erstatter TDS Version

oktober 2020