Træolie

Træolie

Produktbeskrivelse

 • Vandig træolie med vandafvisende egenskaber.
 • Pigmenteret træolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-stråler.
 • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Særlige egenskaber

 • Stærkt vandafvisende
 • Vandig træolie
 • Synlig åretegning og struktur

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Træterrasser, stakitter og havemøbler.
 • Lyse træsorter, trykimprægneret træ.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: 18 %.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale, lak, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
 • Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
 • Uensartede overflader slibes til ansartet flade.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
Vaskbarhed

Påfør

 • Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
6 time
Genbehandlingstør:
24 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og penselrens

Tekniske data

Tekniske data
Vandig alkydolie
Massefylde (kg/liter)
1.01
Vægt %
22
Vol %
21
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

27-06-2019