Impredur Træolie /globalassets/inriver/resources/fl_wt_impr.png

Egenskaber

  • Ekstra vandafvisende overflade
  • Indeholder UV-filter
  • Synlig åretegning og struktur

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør; 1 time

Genbehandlingstør; 4 timer

Gennemhærdet; 48 timer