01 Wood Tex Grundolie /globalassets/inriver/resources/14158_fl%C3%BCgger_wood-tex-priming-oil-pt8_3l_fl01wtpt8t-731156.png?c0618e95

Varianter

10 L
899,00 kr. / stk
3 L
369,00 kr. / stk
0,75 L
169,00 kr. / stk
0,38 L
109,00 kr. / stk
0 kr.

Leveringstid: 7 - 9 hverdage

Trænger ind i træet, sikrer god vedhæftning, modvirker fugtoptag og beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp
Farveløs grundolie som trænger ned i træet, sikrer god vedhæftning, modvirker fugtoptag og beskytter mod blåsplint og træødelæggende svamp.
  • Grunding af ubehandlet eller bart afrenset træ over jord
  • Godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 1 Time

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 4 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Træ

Træ

Rækkeevne

5 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Trænger ind og sikrer vedhæftning
  • Modvirker fugtoptag
  • Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data