02 Wood Tex Classic

02 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er oliebaserede produkter til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Produkterne kan anvendes ved lave temperaturer.

Produktbeskrivelse

Pigmenteret grundmaling som trænger ind, giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.
  • Dækkende grundmaling
  • Beskytter mod fugt
  • Ekstra holdbarhed

Anvendelse

Mellembehandling af grundet træ inden færdigbehandling med dækkende træbeskyttelse eller maling.
Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne på kanter
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolie.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes

Påføring

Pensel eller rulle.
Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Mat og dækket.
Færdigbehandles med dækkende træbeskyttelse eller maling.

OBS

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i mineralsk terpentin. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Massefylde (kg/liter)
1.31
Tørstof vægt (%)
63
Tørstof vol. (%)
44
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10
m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
6
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
16
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

januar 2021


Erstatter TDS Version

november 2020