2 in 1 Wood Tex Classic

2 in 1 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er oliebaserede produkter til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Produkterne kan anvendes ved lave temperaturer.

Produktbeskrivelse

Mat transparent træbeskyttelse & grunder i ét. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Enkel og hurtig påføring
  • Transparent
  • Indeholder UV-filter

Anvendelse

Bygningskonstruktioner som fx carporte, udhus, havehuse, stakit og plankeværk.
Til lyse og mørke træsorter herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ og underlag tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse eller trækonstruktioner eksponeret for vejrlig uden overfladebehandling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.
Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:
Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner
Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne på kanter
Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering
Tidligere malede/lakerede overflader skal totalafrenses.
Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.
Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring

Pensel eller rulle.
Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Undgå at arbejde i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Mat og transparent. Forventet holdbarhed 4 år.
Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

OBS

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i mineralsk terpentin. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelse
Massefylde (kg/liter)
0.92
Tørstof vægt (%)
34
Tørstof vol. (%)
29
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10
m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
4
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

januar 2021


Erstatter TDS Version

november 2020