Acryl Gulvmaling

Acryl Gulvmaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger Acryl Gulvmaling.
 • Halvblank slidstærk overflade.
 • Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, brugsbetinget slid og tilsmudsning.
 • Tåler almindelig rengøring med vand, gulvklud og universal rengøringsmiddel.

Særlige egenskaber

 • Gulner ikke
 • Slidstærk overflade
 • Diffusionsåben

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Gulve i opholdsrum, entre, kontor, pulterrum, fyrrum, depotrum og kælderrum.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
8

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Fremgangsmåde

 • Cementslam afrenses ved maskinslibning.
 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved slibning og afrensning.
 • Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Sæberester fjernes med Fluren 33.
 • Hårde, glatte underlag matslibes.
 • Betonskader udbedres med beton.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles med epoxy spartel.
 • Beton grundes med Forankringsgrunder og træ grundes med Stop Primer
 • Bedst holdbarhed opnås ved 2 behandlinger.
 • Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel eller rulle.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
2 time
Genbehandlingstør:
6 timer
Gennemhærdet:
168 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Fjern mest mulig maling inden rengøring i vand

OBS/Begrænsninger

 • Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Tekniske data
Acryl gulvmaling
Massefylde (kg/liter)
1.17
Vægt %
41
Vol %
32
Fortynding
Vand

Version

24-06-2019