Flurethan Gulvmaling /globalassets/inriver/resources/fluret_mal.png

Varianter

10 L
1.999,00 kr. / stk
3 L
719,00 kr. / stk
0,75 L
269,00 kr. / stk
Halvblank og smudsafvisende alkydoliemaling
Flügger Flurethan Gulvmaling er en særlig robust og diffusionstæt urethangulvmaling.
  • Halvblank og smudsafvisende alkydoliemaling
  • Giver en rengøringsvenlig og slidstærk overflade
  • Anvendes indendørs på beton- og trægulve

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H226) Brandfarlig væske og damp.
(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Tørretid

Støvtør: 4 Timer

Genbehandlingstør: 12 Timer

Overflade

Gulv

Finish

50, Halvblank

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Halvblank og smudsafvisende alkydoliemaling
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data