Flutex 2S

Flutex 2S

Flutex S produkter er miljømærkede malinger. Produkterne har gode påføringsegenskaber og er det optimale valg når det gælder produktivitet, finish og miljø.

Produktbeskrivelse

Helmat refleksfri loftmaling. Anbefales til lokaler hvor der stilles særlige æstetiske krav.
  • Loftmaling
  • Refleksfri
  • Helmat

Mærkninger

Flutex 2S - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573767318
  • Svanen
  • EU-Ecolabel (Blomsten)
Flutex 2S - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573767332
  • Svanen
  • EU-Ecolabel (Blomsten)
Flutex 2S - Hvid - 0,75 L
EAN13: 5701573767349
  • Svanen
  • EU-Ecolabel (Blomsten)

Anvendelse

Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, erhvervslokaler, institution, klinik, butik og trappeopgange.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder
Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat

Helmat overflade.
Afdæmpet struktur og ensartet refleksfri finish.
Sart ved berøring og tilsmudsning.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
PVA-maling
Glans
2,Helmat
Massefylde (kg/liter)
1.43
Tørstof vægt (%)
57
Tørstof vol. (%)
55,7
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
230 µg/m²h efter 28 dage
Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 2
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes
VOC-Maksimumværdi (g/l)
10
Rengøring af værktøj
Vand

Nuværende TDS Version

marts 2021


Erstatter TDS Version

januar 2021