Flutex 4

Flutex 4

Produktbeskrivelse

 • Flutex 4 er en helmat akrylmaling med god dækkeevne.
 • Brug den indendørs på lofter og vægge, hvor du ønsker en smuk mat finish, som tåler lettere rengøring, fx i stuer, opholdsrum og kontorer.
 • Flutex 4 er mærket med EU-blomsten.
 • Spærrer ikke for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

USP/særlige egenskaber

 • Giver en helmat overflade, der tåler lettere rengøring
 • Lang rækkeevne, og hurtig at påføre
 • God til lofter og vægge fx i stuer, opholdsrum og kontorer

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Brug den indendørs på lofter og vægge, hvor du ønsker en smuk mat finish, som tåler lettere rengøring, fx i stuer, opholdsrum og kontorer.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
6-8
Glans
4 Helmat glans

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Rengøring / vask før maling
Rengør før malebehandling med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Grunding

Sugende underlag
Grund let afsmittende eller sugende underlag med Flügger Forankringsgrunder. Er der risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer, vandskjolder eller nikotin, grund med Flügger Iso 5.
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Påfør 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte. Kan evt. fortyndes med op til 10 % vand, afhængigt af påføring og temperatur.

Påføringstemperatur
+5 °C. Maks. luftfugtighed 80 % RF

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
2 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Vedligeholdelse (vaskbarhed, periodisk rengøring)

 • Rengør så skånsomt som muligt. Der opstår, ved berøring, let glansskjolder på en helmat overflade.
 • Vaskbarhed: Klasse 3, i henhold til EN 13300

Tips

 • Matte overflader er ikke egnet til vægge i institutioner, gangarealer eller i øvrigt hvor overfladen udsættes for kraftig tilsmudsning og/eller slid.

OBS/Begrænsninger

 • Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Massefylde (kg/liter)
1,43
Vægt %
54
Vol %
34
Fortynding
Vand

Version

Ny 31-08-2011
Erstatter 31-07-2011