Flutex 5

Flutex 5

Produktbeskrivelse

 • Flügger Flutex 5 væg- og loftmaling.
 • Mat overfladen med afdæmpet glans.
 • Anbefales til lokaler med middel funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid.
 • Tåler rengøring, herunder pletrengøring med blød børste, vand og klud.

Særlige egenskaber

 • Stærk overflade
 • Optimal til nybyggeri
 • God dækkeevne

Mærkninger

Flutex 5 - Råhvid - 10 L
EAN13: 5701573381057
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Modehvid - 10 L
EAN13: 5701573539618
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573745576
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 5 L
EAN13: 5701573745583
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573745590
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 0,75 L
EAN13: 5701573745613
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573765802
 • eco-label se/044/002
Flutex 5 - Råhvid - 3 L
EAN13: 5701573993724
 • eco-label se/044/002

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, klinik og butik.
 • Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
10

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
 • Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles.
 • Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder
 • Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.
 • Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed
Klasse 1

Påfør

 • Pensel, rulle eller sprøjte
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
4 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme
 • Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet

Tekniske data

Tekniske data
Acrylmaling
Massefylde (kg/liter)
1.48
Vægt %
60
Vol %
42
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes

Version

24-06-2019