Flutex 5

Flutex 5

Produktbeskrivelse

 • Mat væg- og loftmaling.
 • Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for tilsmudsning og brugsbetinget slid.

Særlige egenskaber

 • Væg- og loftmaling
 • Afdæmpet glans
 • Robust overflade

Mærkninger

Flutex 5 - Råhvid - 0.75 L
EAN13: 5701573243508
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Råhvid - 10 L
EAN13: 5701573381057
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Modehvid - 10 L
EAN13: 5701573539618
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573745576
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 5 L
EAN13: 5701573745583
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573745590
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Hvid - 0.75 L
EAN13: 5701573745613
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - RAL9010 - 10 L
EAN13: 5701573765802
 • Miljømærket se/044/002
Flutex 5 - Råhvid - 3 L
EAN13: 5701573993724
 • Miljømærket se/044/002

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, klinik og butik.
 • Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Underlag

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
 • Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles.
 • Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder
 • Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.
 • Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed
Klasse 1

Påføring

 • Pensel, rulle eller sprøjte
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
4
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1.48
Vægt %
59,8
Vol %
42,1
Total emission
190 Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Version

29-05-2020