Flutex 5S

Flutex 5S

Flutex S produkter er miljømærkede malinger. Produkterne har gode påføringsegenskaber og er det optimale valg når det gælder produktivitet, finish og miljø.

Produktbeskrivelse

Mat væg- og loftmaling. Anbefales til lokaler med normale funktionelle krav, der udsættes for moderat tilsmudsning og brugsbetinget slid.
  • Væg- og loftmaling
  • Afdæmpet glans
  • Fyldig

Mærkninger

Flutex 5S - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573745620
  • Miljømærket se/044/002
Flutex 5S - Råhvid - 10 L
EAN13: 5701573745637
  • Miljømærket se/044/002

Anvendelse

Opholdsrum, entre, kontor, køkken og butik.
Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Stop Primer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder
Grundmaling udføres med Combi Primer eller Special Grund.
Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat

Mat overflade.
Ensartet jævn struktur med afdæmpet glans.
Tåler rengøring med milde rengøringsmidler uden slibemiddel, vand og aftørring med fugtig klud.
Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring.
Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Produkttype
PVA-maling
Glans
Mat,5
Massefylde (kg/liter)
1.44
Vægt %
56
Vol %
37
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
4
Gennemhærdet (Dage)
28
Emission jf. ISO 16000-9:2011
32 < µg/m²h efter 28 dage
Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 2
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.:

Version

oktober 2020