Forankringsgrunder. Drypfri /globalassets/inriver/resources/forank_dr.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 1 time

Overflade

Væg

Loft

Rækkeevne

5 m2 pr liter