Håndsprit /globalassets/inriver/resources/37114_fl%C3%BCgger_hand-disinfection_1l_hand-d-726608.png?01019a81

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H225) Meget brandfarlig væske og damp.
(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data