High Tech Aluminium

High Tech

Produktbeskrivelse

Type: Aluminiummaling, vandig. Flügger High Tech Aluminiummaling, vandig plastmaling tilsat aluminium-pigmenter.
  • Flot metallisk look
  • Dækker maksimalt
  • Tåler temperaturer op til 40 °C

Anvendelse

Anvendes indendørs og udendørs til grundet jern og metal, samt på vægge for at skabe en metal-lignende overflade.
Kan også anvendes direkte på asfalterede rør.

Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og egnet til malebehandling.

Behandling

Jern skal forbehandles med rusthindrende grundmaling, Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer eller Flügger Metal Pro Multiprimer afhængig af korrosionsklasse.
Er Flügger High Tech Aluminiummaling, vandig brugt på vægge, der senere ønskes malebehandlet, anbefales det at malebehandle med Flügger Dekso 5 eller Flügger Flutex 7S.

Påføring

Omrøres før og under brug.
Påføres med pensel.
Fare for overtryk, læg evt. en klud over låg ved åbning.

OBS/Begrænsninger

Overflader behandlet med Flügger High Tech Aluminiummaling, vandig vil være afsmittende.
Kan overlakeres med Flügger Natural Wood Gulvlak, men mister herved sin specielle overfladekarakter.

Tekniske data

Produkttype
Acrylemalje
Glans
Halvblank
Massefylde (kg/liter)
1,11
Vægt %
43
Vol %
34
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
14
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Vand - anvendes normalt ufortyndet
Rengøring af værktøj
Vand

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Version

november 2020