Spar
20%
Impredur Træolie /globalassets/inriver/resources/43011_flugger_wood_oil_3l_p7.psd
Til træfacader, havemøbler, vinduer og døre.
Vandig special træolie med vandafvisende egenskaber som modvirker revnedannelse og vindridser.
  • Til træfacader, havemøbler, vinduer og døre.
  • Ekstra vandafvisende overflade.
  • Indeholder UV-filter og beskytter træoverfladen mod solens skadelige UV-stråler.

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør: 1 Time

Genbehandlingstør: 8 Timer

Gennemhærdet: 28 Døgn

Overflade

Træ, ude

Rækkeevne

12 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

15 m²/liter pr. behandling ved høvlet træ

10 m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ

Egenskaber

  • Synlig åretegning og struktur
  • Ekstra vandafvisende overflade
  • Indeholder UV-filter
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data