Wood Oil - Impredur

Wood Oil - Impredur

Produktbeskrivelse

 • Vandig special træolie med ekstra vandafvisende egenskaber.
 • Indeholder UV-filter som beskytter mod solens skadelige stråler.
 • Pigmenteret træolie giver den bedste beskyttelse.
 • Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Særlige egenskaber

 • Synlig åretegning og struktur
 • Ekstra vandafvisende overflade
 • Indeholder UV-filter

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Træfacader, havemøbler, vinduer og døre.
 • Lyse og mørke vejrbestandige træsorter og trykimpregneret træ.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
12
m²/liter pr. behandling ved høvlet træ
15
m²/liter pr. behandling ved uhøvlet træ
10

Underlag

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling. Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse. Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme. Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: 18 %.

Behandling

 • Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.
 • Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.
 • Uensartede overflader slibes til ansartet flade.
 • Nyt eller sugende tidligere behandlet underlag grundes med grundingsolie.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.
Vaskbarhed

Påføring

 • Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.
 • Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag.
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Undgå at arbejde i direkte solskin.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
8
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og penselrens

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1.01
Vægt %
22
Vol %
21
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Version

30-05-2020