Interior Fix Primer

Interior Fix primer

Produktbeskrivelse

Acryl mellemmaling som sikrer optimal vedhæftning. Anvendes inde- og udendørs til hårde glatte underlag inden behandling med finishmaling.
  • Optimal vedhæftning
  • Mellemmaling
  • Mat overflade

Anvendelse

Keramiske fliser, hård PVC, glas, laminat, melamin, tidligere alkydmalede, epoxymalede og industrilakerede overflader i tørre rum.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Vandfælder eller mulighed for vandansamling og konstant vand eller fugtpåvirkning, må ikke forekomme.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Matslib underlaget efter behov.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.
Påfør 1 gang.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat

Mat , dækket overflade.
Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS

Fuld vedhæftning opnås efter gennemhærdning.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Glans
Mat
Massefylde (kg/liter)
1,48
Tørstof vægt (%)
61
Tørstof vol. (%)
42
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Vand, skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

januar 2021


Erstatter TDS Version

oktober 2020