Interior High Finish 5

Interior high finish 5, træmaling

Produktbeskrivelse

 • Flügger Interior High Finish 5 er en mat, akrylbaseret mellem- og finishmaling, med god sammenflydning og dækkeevne og gode påføringsegenskaber. Velgenet til både våd- og tørslibning.
 • Sikrer ensartet udseende og - brugt som mellemmaling - god vedhæftning af den efterfølgende behandling. Giver, brugt som finishmaling, en fyldig, mat emaljeagtig overflade, der, sammenlignet med malinger i samme glanstrin, er mere robust og rengøringsvenlig.
 • Flügger Interior High Finish 5 er mærket med miljømærket Eco-label.
 • Spærrer ikke for vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin eller gennemslag fra knaster og harpiksholdigt træ.

USP/særlige egenskaber

 • Giver en mat, robust og rengøringsvenlig overflade
 • God at påføre med rulle og har kort genbehandlingstid
 • Til alt indendørs træ, især velegnet til køkkenlåger og glatte døre

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Brug den indendørs som mellemmaling på malet træ eller på jern og metal, som er rustbeskyttet.
 • Kan efterbehandles med både vandig og opløsningsmiddelholdig maling.
 • Den er også yderst velegnet som indendørs finishmaling/acrylemalje på tidligere behandlet træværk, fx trælofter og træpaneler.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
Ca. 8 m² pr. behandling
Glans
5 Mat glans

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Rengøring / vask før maling
Fjern afsmittende og løs maling. Rengør med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Spartling
Slib hårde og blanke overflader matte.

Grunding

Sugende underlag
Brug Flügger Interior Wood Primer på sugende eller let afsmittende underlag.
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Påfør 1-2 gange.

Anbefalet værktøj
Brug pensel, rulle eller malerpude

Påføringstemperatur
Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning. Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
4 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Udluftning
Sørg for god udluftning under og efter maling.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Vedligeholdelse (vaskbarhed, periodisk rengøring)

 • Rengør med fx Flügger Fluren 32 Universalrengøring - efter behov.
 • Plet evt. skrammer og skader med samme maling, som oprindelig er brugt.

Tips

 • Hvis du holder pause, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring
 • I den første tid efter at emnet er malet, skal det behandles forsigtigt for ikke at beskadige overfladen.

OBS/Begrænsninger

 • Spærrer ikke for vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin eller gennemslag fra knaster og harpiksholdigt træ.
 • Når profilbrædder og lignende emner males, kan det forventes at bart eller ubehandlet træ med tiden kommer frem og bliver synligt. Det skyldes, at træet trækker sig sammen, fx om vinteren, når luftfugtigheden er lav.

Tekniske data

Produkttype
Acrylmailing
Massefylde (kg/liter)
1,4
Vægt %
55
Vol %
39
Total emission
Jf. EN16000-9:2006: <18µg/m²h efter 28 døgn
Fortynding
Vand

Version

Ny 30-06-2012
Erstatter 31-01-2012