Interior High Finish 5

Interior High Finish 5

Produktbeskrivelse

 • Flügger Interior High Finish 5, mat
 • Acryl mellem- og finishmaling med lind, smidig konsistens og god sammenflydning.
 • Anbefales til emner som udsættes for middel funktionelle krav, hvor der forekommer tilsmudsning og brugsbetinget slid.
 • Overfladen tåler rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.

Særlige egenskaber

 • Flot sammenflydning og finish
 • Hård overflade
 • Meget robust overflade

Mærkninger

Interior High Finish 5 - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573765185
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573765192
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - Hvid - 0,75 L
EAN13: 5701573765215
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - Hvid - 0,38 L
EAN13: 5701573765222
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - - 2,8 L
EAN13: 5701573765239
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - - 0,7 L
EAN13: 5701573765246
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - - 0,7 L
EAN13: 5701573794949
 • Miljømærket se/044/002

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Trælofter og træpaneler eller mellemmaling på tidligere behandlet træ og rustbeskyttet jern og metal.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
8

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved slibning og afrensning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Iso Primer.
 • Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles.
 • Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.
 • Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel, rulle eller sprøjte
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
0 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Spærrer ikke for knaster, vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
 • Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1.38
Fortynding
Vand. Ved sprøjtning fortyndes ikke.

Version

19-07-2019