Interior Radiator Finish

Interior Radiator Finish

Flügger Interior er vandbaserede emaljer til færdigbehandling af træ og metal indendørs. Produkterne er lette at anvende og giver en flot overflade med emaljeagtig karakter.

Produktbeskrivelse

Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning. Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C.
  • Flot sammenflydning
  • Hård overflade
  • Tåler konstant varmepåvirkning

Anvendelse

Rustbeskyttet jern og metal

Underlag

Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Grund bart jern og metal med Metal Pro Multiprimer.
Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
Mal kun på kolde overflader, på varme overflader flyder malingen ikke optimalt sammen.
Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat

Halvblank, dækket varmefast overflade.
God sammenflydning og emaljeagtig finish.
Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Acrylemalje
Glans
40,Halvblank
Massefylde (kg/liter)
1.26
Tørstof vægt (%)
48
Tørstof vol. (%)
33
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Vaskbarhed (EN13300/ISO-11998)
Klasse 1
Fortynding
Vand. Fortynd med op til 10 % vand ved sprøjtning.
VOC-Maksimumværdi (g/l)
10
Rengøring af værktøj
Vand
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

maj 2021


Erstatter TDS Version

oktober 2020