Interior Radiator Finish

Interior Radiator Finish

Produktbeskrivelse

 • Flügger Interior Radiator Finish, halvblank
 • Varmefast acrylemalje med lind, smidig konsistens og god sammenflydning.
 • Anbefales til radiatorer og varmerør og tåler temperaturer op til 80 °C.
 • Overfladen er meget robust og tåler rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.

Særlige egenskaber

 • Flot sammenflydning og finish
 • Hård overflade
 • Tåler konstant varmepåvirkning

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Rustbeskyttet jern og metal
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
10

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved slibning og afrensning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Grund bart jern og metal med Metal Pro Multiprimer.
 • Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
 • Mal kun på kolde overflader, på varme overflader flyder malingen ikke optimalt sammen.
 • Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed
Klasse 1

Påfør

 • Pensel, rulle eller sprøjte
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
12 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Spærrer ikke for knaster, vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
 • Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Tekniske data
Acrylmaling
Massefylde (kg/liter)
1.26
Vægt %
48
Vol %
33
Fortynding
Vand. Fortynd med op til 10 % vand ved sprøjtning.

Version

24-06-2019