Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • Spærrer maksimalt for gennemslag
  • God sammenflydning
  • Kan overmales i ønsket glans og kulør

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1

Genbehandlingstør (Timer); 6

Overflade

Møbler

Loft

Paneler og karme

Træværk

Finish

Halvmat

Rækkeevne

8 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode