Interior Stop Primer

Interior Stop Primer

Produktbeskrivelse

Acryl grund- og mellemmaling med særdeles gode spærrende egenskaber og god sammenflydning. Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling.
  • Gode spærrende egenskaber
  • Grund- og mellemmaling
  • Mat overflade

Anvendelse

Ubehandlet træ eller tidligere behandlede underlag med risiko for gennemslag fra knaster, lignin og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Revner, ujævnheder og huller spartles.
Påfør 2 gange for bedst effekt.

Påføring

Pensel eller rulle
Afstem valg af værktøj med krav til finish
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Resultat

Halvmat , dækket overflade.
Færdigbehandles med dækkende maling i ønsket glans og kulør.

OBS

Anvendes airless sprøjte er der risiko for dysestop og tilstopning af filtre, slange og pumpe med mindre disse er fuldstændig renset for andet materiale.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling inden rengøring i Metal Pro Cleaner. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Glans
Halvmat
Massefylde (kg/liter)
1,26
Vægt %
50
Vol %
37
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Må ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Metal Pro Cleaner
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

februar 2021


Erstatter TDS Version

januar 2021