Interior High Finish 5

Interior High Finish 5

Produktbeskrivelse

 • Acryl mellem- og finishmaling med lind, smidig konsistens og god sammenflydning.
 • Anbefales til emner hvor der stilles æstetiske og middel funktionelle krav.

Særlige egenskaber

 • God sammenflydning
 • Mellem- og finishmaling
 • Mat overflade

Mærkninger

Interior High Finish 5 - Hvid - 10 L
EAN13: 5701573765185
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - Hvid - 3 L
EAN13: 5701573765192
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - Hvid - 0.75 L
EAN13: 5701573765215
 • Miljømærket se/044/002
Interior High Finish 5 - Hvid - 0.38 L
EAN13: 5701573765222
 • Miljømærket se/044/002

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Trælofter og træpaneler eller mellemmaling på tidligere behandlet træ og rustbeskyttet jern og metal.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Underlag

Underlag
Skal være grundet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49 og behandles med Iso Primer.
 • Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles.
 • Nyt eller bart afrenset træ grundes med Stop Primer.
 • Påfør 1-2 gange. Nogle kulører kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel, rulle eller sprøjte
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
8
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1.38
Vægt %
55
Vol %
38
Total emission
18 Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)
Fortynding
Vand. Ved sprøjtning fortyndes ikke.
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Version

29-05-2020