Interior Stop Primer

Interior Stop Primer

Produktbeskrivelse

 • Acryl grund- og mellemmaling med særdeles gode spærrende egenskaber og god sammenflydning.
 • Anvendes hvor der er risiko for at vandopløselige farvestoffer fra underlaget kan misfarve den efterfølgende malebehandling.

Særlige egenskaber

 • Gode spærrende egenskaber
 • Grund- og mellemmaling
 • Mat overflade

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Ubehandlet træ eller tidligere behandlede underlag med risiko for gennemslag fra knaster, lignin og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Underlag

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale rengøres med Fluren 37.
 • Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
 • Hårde, glatte underlag matslibes.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles.
 • Påfør 2 gange for bedst effekt.
Vaskbarhed

Påføring

 • Pensel eller rulle.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish.
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
1
Genbehandlingstør (Timer)
6
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og penselrens

OBS/Begrænsninger

 • Anvendes airless sprøjte er der risiko for dysestop og tilstopning af filtre, slange og pumpe med mindre disse er fuldstændig renset for andet materiale.

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1,26
Vægt %
50
Vol %
37
Fortynding
Må ikke fortyndes
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Version

29-05-2020