Iso 10

Iso 10

Produktbeskrivelse

 • Flügger Iso 10 vægmaling.
 • Mat overflade med tydelig glans.
 • Anbefales til lokaler med høje funktionelle krav, der udsættes for nogen tilsmudsning og brugsbetinget slid.
 • Tåler rengøring, herunder pletrengøring med blød børste, vand og klud.

Særlige egenskaber

 • Grund- og finishmaling
 • Minimerer risiko for gennemslag
 • God dækkeevne

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Opholdsrum, gangarealer, entre, kontor, køkken, toilet, erhvervslokaler, institution, klinik, let industri, butik, køkken i institution, trappeopgange og trapperum.
 • Beton, letbeton, puds, tegl, gipskarton, fibergips, cementfiberplader, cementspånplader.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
9

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales efter behov med Fix Primer.
 • Revner, ujævnheder og huller spartles.
 • Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder
 • Påfør 1-2 gange. Nogle nuancer kræver ekstra behandlinger.
Vaskbarhed
Klasse 1

Påfør

 • Pensel eller rulle.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader
 • Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
6 timer
Gennemhærdet:
48 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.
 • Den spærrende effekt reduceres hvis produktet tones.

Tekniske data

Tekniske data
Vandig, spærrende grund- og finishmaling
Massefylde (kg/liter)
1.47
Vægt %
6200
Vol %
4500
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

24-06-2019