Metal Pro Metalplademaling

Metal Pro Sheet Paint

Produktbeskrivelse

Halvblank acrylemalje som giver en glans- og kulørbestandig, smudsafvisende og hård overflade med maksimal vejrbestandighed. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.
  • Vejrbestandig
  • Smudsafvisende
  • Halvblank

Anvendelse

Fabrikslakeret stål, plastisolbelagt stål, jern, aluminium og forzinket stål.
Udendørs på metalpladefacader og -tag på fx boligbyggeri, industribygninger og lagerbygninger m.m.
Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Et tag med en hældning under 15° er ikke egnet til malebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning med stålbørste eller ved hjælp af slibning eller sandblæsning.
Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner efterfulgt af skylning med rigeligt med vand.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Grund efter behov med Metal Pro Multiprimer.
Områder med bart jern grundes med Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer.
Bart zink grundes med Flügger Metal Pro Multiprimer.
Påfør 2 lag primer og 2 lag topcoat for bedste resultat.

Påføring

Pensel, rulle eller sprøjte.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Giver ca. 100 µm vådfilm lagtykkelse og ca. 40 µm tørfilm lagtykkelse pr. behandling.
Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.
Forskel i overfladestruktur kan resultere i nuanceafvigelse.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Materialetemperatur ved sprøjtning min 12⁰C.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Undgå at male i direkte solskin.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Halvblank dækket overflade.
Tåler almindelig tilsmudsning, brugsbetinget slid og rengøring med universal rengøringsmiddel, blød børste, vand og klud.
Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.
Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

OBS

Det er vigtigt at overholde genbehandlingstiderne for at få den bedste effekt.
Vær omhyggelig med afrensning og slibning.
Tjek at rækkeevnen stemmer i praksis, så den anbefalede lagtykkelse påføres, for at opnå optimal rustbeskyttelse.
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.
Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.
Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Acrylmaling
Glans
30, Halvblank
Massefylde (kg/liter)
1.2
Tørstof vægt (%)
51
Tørstof vol. (%)
37
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Vand
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

august 2020


Erstatter TDS Version

januar 2020