Metal Pro Multiprimer

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende, vandig primer, der kombinerer effektiv korrosionshindring med maksimal vedhæftning. Indeholder anti-flash rustmiddel, som forhindrer umiddelbar rustdannelse, når metaloverflader behandles med et vandigt produkt. Kan tåle konstant temperatur op til 100 °C.

Anvendelse

Anvendes indendørs: på jern, stål, aluminium, zink og varmeforzinket
jern, bly, kobber og fabrikslakerede metalplader.
Anvendes udendørs: på aluminium, zink og varmeforzinket jern, bly, kobber og
fabrikslakerede metalplader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie.
Afrens løs maling, glødeskal og rust til fast overflade ved hjælp af
skrabejern, maskinslibning eller stålbørstning (ST 2 iht. ISO 8501).
Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner.
Fjern evt. begroning med Flügger Facade Anti-green.
Brug evt. højtryksrenser. Efter brug af rengøringsmidlerne, er det vigtigt
at skylle efter med rigeligt rent vand.
Slib blanke og malede flader matte.
Jern udendørs grundes med Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer og
overfladebehandles med alkydmaling Flügger Metal Pro Metalemalje.
Omrør før brug. Påfør med pensel eller airless sprøjte samme dag som
afrensningen er foretaget. Færdigbehandl med opløsningsmiddelholdig eller
vandig maling efter maks. 2 uger for optimal beskyttelse. Påfør 2 lag primer
og 2 lag topcoat for bedste resultat.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Massefylde (kg/liter)
1,3
Tørstof vægt (%)
0
Tørstof vol. (%)
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Penselrens
Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Nuværende TDS Version

august 2011


Erstatter TDS Version

januar 2011