Lugtsvag terpentin /globalassets/inriver/resources/36642_noname_white_spirit_low_odour_4l_p20-649876.png?1e7eda32
Opløsningsmiddel til fortynding af alkydmaling

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt
(H412) Skadelig for vandlevende organismer
(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data