Metal Pro Rusthindrende Primer

Metal Pro Anti-corrosive Primer

Produktbeskrivelse

Hurtigtørrende alkydolieprimer, der effektivt beskytter underlaget mod rust. Trænger godt ind i porøse underlag, og er derfor velegnet på håndafrenset jern. Er meget velegnet i ydersæson med lave temperaturer og høj luftfugtighed - tidligt forår og sensommer - hvor opløsningsmiddelholdige produkter tørrer hurtigere end vandige produkter.

Anvendelse

Anvendes uden- og indendørs som rusthindrende grundmaling på jern, stål og
fabrikslakerede metalplader.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie.
Ved vedligehold afrenses løs maling, glødeskal og rust til fast og bæredygtig
overflade ved hjælp af skrabejern, slibning eller stålbørstning (ST 2 iht. ISO
8501). De afrensede områder påføres Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer
umiddelbart efter afrensning.
Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner. Fjern evt. begroning med Flügger
Facade Anti-green. Brug evt. højtryksrenser. Efter brug af
rengøringsmidlerne, er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand.
Slib blanke og malede flader matte.
Omrør grundigt før brug. Påfør 2 lag med pensel eller airless sprøjte samme
dag som afrensning er foretaget.
Anvend altid pensel til første lag på håndafrensede underlag for at sikre
bedst mulig vedhæftning.
Færdigbehandl med opløsningsmiddelholdig eller vandig maling efter maks. 2
uger, for at gøre beskyttelsen optimal. Påfør 2 lag primer og 2 lag topcoat
for bedste resultat.

Opbevaring: Køligt og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling
Massefylde (kg/liter)
1,3
Tørstof vægt (%)
0
Tørstof vol. (%)
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
10
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Fortynding
Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Nuværende TDS Version

januar 2013


Erstatter TDS Version

januar 2011