Natural Wood Sæbeolie /globalassets/inriver/resources/saebeolie.png

Varianter

0 kr.

Egenskaber

  • Trænger ind og beskytter overfladen og bevarer træets glød

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.
(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.