Sandplast LB /globalassets/inriver/resources/76576_ff_sandplast_lb_let_bazooka_15l-108659.png?8ff2caf2
Boks- og bazooka spartel til gipskartonplader i tørre rum med god fyldeevne og høj styrke. Færdigbehandles med vægbeklædning eller egnet loft- eller vægmaling.
Sandplast LB er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge, har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.
  • Gipspladesamlinger
  • Høj brudstyrke
  • Lys grå

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 20 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Gipspladesamlinger
  • Høj brudstyrke
  • Lys grå
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data