Sandplast LH Extra

Spartelmasse sandplast LH Extra

Produktbeskrivelse

  • Flügger Sandplast LH Extra er en spartelmasse med lette fyldstoffer.
  • Kombinationen af meget høj fyldeevne og fine korn gør den bredt anvendelig.
  • Anvendes indendørs i tørre rum til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af fx puds, beton, letbeton samt tidligere malede flader.
  • CE mærket til fuldspartling

USP/særlige egenskaber

  • Godt allround produkt til både nybyg og renovering
  • Giver en medium/fin overflade med ekstra god fyldeevne som synker minimalt
  • Let at påføre, fordele og slibe ved fuldspartling

Planlæg - Anvendelse

  • Anvendes indendøre i tørre rum
  • Til plet- og fuldspartling af lofter og vægge af fx puds, beton, letbeton samt tidligere malede flader.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
0,5-2

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og egnet til malebehandling.

Grunding

Sugende underlag
Grunding med Flügger Forankringsgrunder inden videre behandling. Spartlede overflader kan også grundes med Flügger Combi Grund.
Gennemslag

Påfør - under behandling

Påføring
Påføres med spartel.

Anbefalet værktøj
Brug bredspartel

Påføringstemperatur
Min. + 5°C under påføring.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
2-4 timer
Genbehandlingstør:
24 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Udluftning
Sørg for god udluftning under og efter spartling.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

OBS/Begrænsninger

  • Slibning kræver brug af øjenværn og støvfiltermaske.

Tekniske data

Produkttype
Let fyldig sandspartel
Massefylde (kg/liter)
1,2
Vægt %
58
Maks. lagtykkelse i mm
4
Maks. kornstørrelse i mm
20
Total emission
< 240 µm/m²h efter 28 dage - iflg. ISO 16000-9
Fortynding
Vand - anvendes normalt ufortyndet

Version

Ny 31-12-2014
Erstatter 29-02-2012