Sandplast LSR /globalassets/inriver/resources/10245_fl%C3%BCgger_sandplast-lsr_15l_sandpl-lsr-737693.jpg?40299bed
Sprøjte- og rullespartel til tørre rum med ekstra god fyldeevne. Færdigbehandles med vægbeklædning eller egnet loft- eller vægmaling.
Sandplast LSR er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge, har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.
  • Medium sprøjte- og rullespartel
  • Ekstra god fyldeevne
  • Lys grå

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.
(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

Tørretid

Støvtør ved 20°C, 60% RF: 2 Timer

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF: 20 Timer

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF: 28 Døgn

Overflade

Væg

Loft

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

  • Medium sprøjte- og rullespartel
  • Ekstra god fyldeevne
  • Lys grå
  • Produktbeskrivelse

  • Anvendelse

  • Tekniske data