Sandplast LSR

Sandplast LSR

Produktbeskrivelse

 • Flügger Sandplast LSR.
 • Sprøjte- og rullespartel til beton, letbeton, puds og tidligere malede overflader.
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

Særlige egenskaber

 • Allround sprøjte- og rullespartel, særligt velegnet til nybyg

Mærkninger

Sandplast LSR - - 12 L
EAN13: 5701573717276
 • Svanen
Sandplast LSR - - 15 L
EAN13: 5701573760425
 • Svanen
Sandplast LSR - - 15 L
EAN13: 5701573760432
 • Svanen

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Vægge og lofter i tørre rum.
 • Velegnet til spartling af vægge og lofter af fx. puds, beton, letbeton og tidligere malede overflader.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Fremgangsmåde

 • Overfladen afstøves
 • Spartelmassen påføres med sprøjte og udjævnes med spartel
 • Når overfladen er tør spartles 2. gang efter behov
 • Overfladen slibes og grundes eller grundmales
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling
Vaskbarhed

Påfør

 • Airless sprøjte eller spartelrulle
 • Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse
 • Anvend tilstrækkelig mængde spartelmasse.
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
4 time
Genbehandlingstør:
24 timer
Gennemhærdet:
0 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Ydeevnedeklaration er tilgængelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

Tekniske data

Vægt %
0
Vol %
0

Version

19-08-2019