Sandplast LW

Sandplast LW

Produktbeskrivelse

 • Flügger Sandplast LW.
 • Håndspartel til gipskartonplader med kartonklædte forsænkede langkanter i fugtige rum.
 • Også welegnet til beton, letbeton, puds og tidligere malede overflader.
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

Særlige egenskaber

 • Vandfast
 • Høj styrke
 • Blåtonet

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Gipsplade vægge og lofter i fugtige rum.
 • Spartling af kartonklædte langkanter, kortkandsamlinger, profiler og skruehuller.
 • Anvendes sammen med Marco Spark - perf gipstape til armering af spartelsamlinger. Også velegnet til finspartling af vægge og lofter af fx. puds, beton, letbeton og tidligere malede overflader.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Fremgangsmåde

 • Overfladen afstøves
 • Samlinger og skruehuller spartles
 • Marco Spark- perf gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.
 • Sparteltapen presses så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen.
 • I samme arbejdsgang skrabespartles henover sparteltapen.
 • Spartelmassen under sparteltapen skal være helt tør inden videre behandling.
 • Samlinger, profiler og skruehuller spartles 2. gang.
 • Når overfladen er tør spartles samlinger, profiler og skruehuller sidste gang.
 • Afhængig af udfaldskrav kan overfladerne fuldspartles.
 • Overfladen slibes og grundes eller grundmales
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling
Vaskbarhed

Påfør

 • Bredspartel
 • Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse
 • Påfør spartelmasse, bearbejd materialet ind i samlingen og udjævn med bredspartel
 • Anvend tilstrækkelig mængde spartelmasse.
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
0 time
Genbehandlingstør:
0 timer
Gennemhærdet:
0 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Gipspladerne skal være opsat jævnfør gipspladeproducenternes anvisninger og standarder.
 • Se Flügger arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.
 • Ydeevnedeklaration er tilgængelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

Tekniske data

Version

27-06-2019