Flügger Sandplast LGS

Flügger Sandplast LGS

Produktbeskrivelse

 • Flügger Sandplast LGS.
 • Sprøjtespartel med lette fyldstoffer og lav vægtfylde til beton, letbeton, puds, gipsplader og tidligere malede overflader.
 • Færdigbehandles med vægbehandling og/eller loft- og vægmaling i ønsket kulør og glans.

Særlige egenskaber

 • Let grov sprøjtespartel
 • Ekstra stor fyldighed, synker minimalt
 • Gode egenskaber ved påføring med sprøjte

Mærkninger

Sandplast LGS - - 12 L
EAN13: 5701573717399
 • Svanen
Sandplast LGS - - 15 L
EAN13: 5701573766755
 • Svanen

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Brug den indendørs til spartling på beton, letbeton og puds mm.
 • Også velegnet på tidligere malede vægge og lofter, hvor der ønskes en fyldig
 • behandling, der ujævner strukturforskelle i overfladen.
 • Er ideel til større reparationer.
 • Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.
 • Fjern løse og svage områder.
 • Påfør med airless sprøjte eller spartelrulle.
 • Skal den spartlede overflade efterbehandles, grund med Flügger
 • Forankringsgrunder inden videre behandling.
 • Spartlede overflader kan også grundes med Flügger Combi Grund.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

Underlag

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

 • Overfladen afstøves
 • Spartelmassen påføres med sprøjte og udjævnes med spartel
 • Når overfladen er tør spartles 2. gang efter behov
 • Overfladen slibes og grundes eller grundmales
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling
Vaskbarhed

Påføring

 • Airless sprøjte eller spartelrulle
 • Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse
 • Anvend tilstrækkelig mængde spartelmasse.
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
2
Genbehandlingstør (Timer)
24
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand

OBS/Begrænsninger

 • Ydeevnedeklaration er tilgængelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
0,95
Vægt %
55
Vol %
56
Total emission
48 Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

15-12-2019