Sandplast LH

Sandplast LH

Produktbeskrivelse

 • Håndspartel til tørre rum.
 • Indeholder lette medium fyldstoffer med ekstra god fyldeevne.
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

Særlige egenskaber

 • Medium håndspartel
 • Ekstra god fyldeevne
 • Lys grå

Mærkninger

Sandplast LH Extra - - 10 L
EAN13: 5701573764584
 • Svanen

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Plet- og fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton og tidligere malede overflader, og som finishspartel på kartonklædte gipsplader, hvor samlingerne er grundspartlet med Sandplast 696 FOG eller Sandplast LB ilagt Marco Spark - perf eller Sheetrock gipstape.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

Underlag

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
 • Hårde, glatte underlag matslibes.
 • Spartelmassen påføres og udjævnes.
 • Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.
Vaskbarhed

Påføring

 • Påfør og udjævn med bredspartel.
 • Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
 • Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
 • Kondensdannelse må ikke forekomme.
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
 • Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
2
Genbehandlingstør (Timer)
20
Gennemhærdet (Dage)
28

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1,09
Vægt %
58
Vol %
0
Total emission
77 Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)
Spartlens farve
Lys grå
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Version

29-05-2020