Sandplast LSR /globalassets/inriver/resources/sandpl-lsr.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Egenskaber

  • spartelmasse med lette fyldstoffer med medium kornstørrelse
  • Kan påføres med sprøjte eller med spartel rulle
  • Maksimal flydeevne giver en ensartet overflade

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Tørretid

Støvtør (Timer): 2 Timer

Genbehandlingstør (Timer): 24 Timer

Rækkeevne

1 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode