Sandspartl LSR fata

Sandspartl LSR fata

Produktbeskrivelse

 • Flügger Sandplast LSR.
 • Sprøjte- og rullespartel til beton, letbeton, puds og tidligere malede overflader.
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

Særlige egenskaber

 • spartelmasse med lette fyldstoffer med medium kornstørrelse
 • Kan påføres med sprøjte eller med spartel rulle
 • Maksimal flydeevne giver en ensartet overflade

Mærkninger

Sandplast LSR - - 12 L
EAN13: 5701573717276
 • Svanen
Sandplast LSR - - 15 L
EAN13: 5701573760425
 • Svanen
Sandplast LSR - - 15 L
EAN13: 5701573760432
 • Svanen

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Anvendelse

 • Anvendes indendørs i tørre rum til plet- og fuldspartling af lofter og vægge
 • af fx puds, beton, letbeton samt tidligere malede flader.
 • Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og egnet til malerbehandling.
 • Påføres med airless sprøjte eller spartelrulle.
 • Ved påføring med rulle anbefales en langhåret malerulle, som fugtes let med
 • vand ved opstart.
 • Udjævnes med bredspartel.
 • Grunding med Flügger Forankringsgrunder inden videre behandling.
 • Spartlede overflader kan også grundes med Flügger Combi Grund.
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

Underlag

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til malebehandling.

Behandling

 • Overfladen afstøves
 • Spartelmassen påføres med sprøjte og udjævnes med spartel
 • Når overfladen er tør spartles 2. gang efter behov
 • Overfladen slibes og grundes eller grundmales
 • Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling
Vaskbarhed

Påføring

 • Airless sprøjte eller spartelrulle
 • Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse
 • Anvend tilstrækkelig mængde spartelmasse.
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør (Timer)
2
Genbehandlingstør (Timer)
24
Gennemhærdet (Dage)
0

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand

OBS/Begrænsninger

 • Ydeevnedeklaration er tilgængelig på www.gm.flugger.com/DOPfiles/DK/

Tekniske data

Massefylde (kg/liter)
1,1
Vægt %
55
Vol %
0
Total emission
86 Emission jf. EN16000-9:2006 (< µg/m²h efter 28 dage)
Fortynding
Vand - anvendes normalt ufortyndet

Version

06-12-2019