Sandplast LW

Sandplast LW

Flügger Sandplast er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge. Produkterne har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.

Produktbeskrivelse

Håndspartel til rum der udsættes for skiftende fugtpåvirkning. Indeholder lette finkornede fyldstoffer med god fyldeevne. Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.
  • Fugtstabil håndspartel
  • Høj brudstyrke
  • Blåtonet

Mærkninger

Sandplast LW - - 10 L
EAN13: 5701573502773
  • Svanen

Anvendelse

Udfyldning og armering af samlinger ilagt Marco Spark - perf eller Sheetrock gipstape og udfyldning af skruehuller på kartonklædte gipsplader.
Plet- og fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton, kartonklædte gipsplader og tidligere malede overflader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.
Hårde, glatte underlag matslibes.
Spartelmassen påføres og udjævnes.
Gipspladesamlinger afstøves og spartles og gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.
Sparteltapen presses så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen.
I samme arbejdsgang skrabespartles henover sparteltapen.
Efter tørring spartles samlinger og skruehuller 2 gange.
Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring

Påfør og udjævn med bredspartel.
Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.
Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.
Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.
Kondensdannelse må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat

Jævn overflade til videre behandling.

OBS/Begrænsninger

Gipspladerne skal være opsat jævnfør producenternes anvisninger og standarder.
Se Flügger arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse
Spartlens farve
Blåtonet
Massefylde (kg/liter)
0,99
Vægt %
58
Vol %
0
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1
Arbejdstemperatur
Min. +10°C
Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør (Timer)
2
Genbehandlingstør (Timer)
20
Gennemhærdet (Dage)
28
Vedhæftning på beton (MPa)
0,86
Lagtykkelse (maks. mm)
2
Kornstørrelse (maks. mm)
0,2
VOC-Maksimumværdi (g/l)
10
Rengøring af værktøj
Vand

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.:

Version

september 2020