Specialgrund

Special grund, glasvævsfylder

Produktbeskrivelse

  • Flügger Special Grund er en specialudviklet, særlig fyldig plastgrundmaling.
  • Sikrer en ensartet, mættet og udfyldt bund, der er velegnet til færdigbehandling med loft- eller vægmaling i ønsket kvalitet.
  • Flügger Specialgrund er mærket med miljømærket Eco-label.
  • Anvendes indendørs som grundmaling på glasvæv og fiberfilt. Især god på overflader med kritisk sidelys. Er også velegnet på puds, beton og sandspartelmasse før slutbehandling.

USP/særlige egenskaber

  • Giver en mat, ekstra fyldig og mættet overflade
  • Færdigbehandles med loft- eller vægmaling
  • Anvendes indendørs som grundmaling på glasvæv og fiberfilt

Mærkninger

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket.
Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

  • Anvendes indendørs som grundmaling på glasvæv og fiberfilt. Især god på overflader med kritisk sidelys.
  • Er også velegnet på puds, beton og sandspartelmasse før slutbehandling.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
4-7
Glans
3 Helmat glans

Klargør - før behandling

Underlag
Overfladen skal være ren, tør, bæredygtig og egnet til malebehandling.

Rengøring / vask før maling
Beklædningen skal være korrekt opklæbet, fastsiddende og tør. Evt. løstsiddende fibre fjernes inden påføring af Flügger Special Grund.

Påfør - under behandling

Påføring
Påføres med pensel, rulle eller sprøjte i ensartet lagtykkelse.

Påføringstemperatur
Min. + 5°C under påføring og tørring/hærdning. Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
1 time
Genbehandlingstør:
4 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Udluftning
Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation.

Tekniske data

Produkttype
Plastgrundmaling
Massefylde (kg/liter)
1,44
Vægt %
64
Vol %
49
Total emission
Jf. EN16000-9:2006: < 10 µg/ m²h efter 28 døgn
Fortynding
Vand

Version

Ny 28-02-2013
Erstatter 31-03-2012