Tag- og Sokkelmaling /globalassets/inriver/resources/tag-og-sok.png

Varianter

0 kr.

Leveringstid: 1-2 dage

Fareikoner

Fareord

Advarsel

Risiko m.v.

(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.
(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Tørretid

Støvtør (Timer); 1 time

Genbehandlingstør (Timer); 6 timer

Gennemhærdet (Døgn); 28 timer

Overflade

Metal

Beton

Puds

Tag

Finish

Halvmat, 15

Rækkeevne

8 m2 pr liter