Terrasserens

Terrace Cleaner

Produktbeskrivelse

Effektivt rengøringsmiddel til træterrasser m.m. Fjerner misfarvning, snavs, gråmuld og rester af gammel træolie på alle træsorter, fx vejrbidt fyr, gran og trykimprægneret træ.
  • Meget effektiv mod misfarvning og snavs

Anvendelse

Rengøring af alle træsorter, fx vejrbidt fyr, gran og trykimprægneret træ, der efterfølgende skal behandles med træolie, træbeskyttelse eller maling.

Påføring

Anvendes koncentreret og påføres med pensel eller børste.
Efter opblødning i ca. 10 minutter uden indtørring, afbørstes og spules (evt. højtryk) med rent vand indtil fladen er ren.
Ved kraftig tilsmudsning kan behandlingen gentages.
Inden viderebehandling skal træet være helt tørt.

OBS

Produktet kan ætse aluminium og andre alkalifølsomme flader.
Afdæk omhyggeligt mod stænk på fx planter.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Rengøring
Tørstof vægt (%)
0
Tørstof vol. (%)
0
pH
14
Blandingsforhold
Anvendes koncentreret
m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
15
Arbejdstemperatur
Min. +5°C
Rengøring af værktøj
Vand

Nuværende TDS Version

april 2021


Erstatter TDS Version

februar 2021