Natural Wood Trælak /globalassets/inriver/resources/traelak.png

Varianter

0 kr.

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.

Overflade

Møbler

Paneler og karme

Træværk