Vådrumsgrund

Vådrumsgrund

Produktbeskrivelse

  • Flügger Vådrumsgrund er en vandbestandig grundmaling og lim i ét, som er godkendt til brug i vådrum.
  • Produktet er blåtonet, men tørre transparent op.
  • Anvendes indendørs på vægge til grunding og opsætning af glasvæv og glasfilt i Flügger Vådrumssystem.
  • Må ikke tones.

USP/særlige egenskaber

  • Grunder godkendt til vådrum
  • Grunder og lim i ét
  • Anvendes indendørs til grunding og opsætning af glasvæv og glasfilt

Planlæg - Anvendelse

  • Anvendes indendørs på vægge til grunding og opsætning af glasvæv og glasfilt i Flügger Vådrumssystem. Rekvirer anvisning.
Rækkeevne (m²/liter pr. behandling) Ubehandlet flade inde
Ca. 3 m²/liter I Flügger Vådrumssystem: Ca. 1½ m²/liter (10 liter rækker til 15 m² filt eller væv)

Klargør - før behandling

Underlag
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt.

Rengøring / vask før maling
Malede overflader med kalkudfældninger behandles med Flügger Fluren 33 Kalkfjerner efterfulgt af rengøring med Flügger Fluren 37 Grundrengøring. Eftervask med rent vand.

Grunding

Sugende underlag
Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Flügger Forankringsgrunder.
Gennemslag
Blanke flader matslibes.

Påfør - under behandling

Påføring
Flügger Vådrumsgrund påføres og vægbeklædningen opsættes i den våde grunder/lim. Efter 5 minutter kan vægbeklædningen påføres endnu et lag vådrumsgrund. Efter 24 timer kan der færdigbehandles med Flügger Vådrumsmaling. Det er vigtigt at vente minimum 24 timer med at overmale for at sikre maksimal vanddamptæthed i systemet.

Anbefalet værktøj
Påføres med pensel eller rulle.

Påføringstemperatur
Min. +10 °C

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
5 min
Genbehandlingstør:
24 timer
Gennemhærdet:
Flere døgn

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand

Tips

  • Se i øvrigt information på etiket samt evt. behandlingsanvisning på www.flugger.dk

Tekniske data

Produkttype
Vandbestandig grundmaling og lim i ét.
Massefylde (kg/liter)
1,04
Vægt %
47
Vol %
45
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

Ny 31-08-2010
Erstatter 31-01-2010