Vådrumsgrund

Vådrumsgrund

Produktbeskrivelse

 • Flügger Vådrumsgrund
 • Transparent, blåtonet lim og grundmaling til opsætning og grundbehandling af glasvæv/glasfilt.
 • Anbefales til overflader som udsættes for specielt høje funktionelle krav, hvor der forekommer skiftende fugt og vandpåvirkning.
 • Indgår i Flügger vådrumsbehandling ved færdigbehandling med Flügger Vådrumsmaling.

Særlige egenskaber

Mærkninger

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.
Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Planlæg - Anvendelse

 • Badeværelse, toilet og lignende vådrum.

Klargør - før behandling

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Fremgangsmåde

 • Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.
 • Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
 • Kalk og sæberester fjernes med Fluren 33.
 • Hårde, glatte underlag matslibes.
 • Revner, huller og ujævnheder spartles med Sandplast LW.
 • Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.
 • Glasvæv/glasfilt opsættes og overrulles med Flügger Vådrumsgrund.
 • Færdigbehandles efter 24 timer med 2 gange Flügger Vådrumsmaling.
Vaskbarhed

Påfør

 • Pensel eller rulle.
 • Afstem valg af værktøj med krav til finish
 • Flügger Vådrumsgrund påføres og vægbeklædningen opsættes i den våde grunder/lim. Efter 5 minutter kan vægbeklædningen påføres endnu et lag vådrumsgrund.
 • Påfør vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning
 • Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet
 • Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme
 • Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval
 • Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning
 • Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Efter behandling

Tørretid ved 20°C, 60% RF

Støvtør:
0 time
Genbehandlingstør:
0 timer
Gennemhærdet:
0 timer

Opbevaring
Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Rengøring af værktøj
Vand og sæbe

OBS/Begrænsninger

 • Belast overfladen med forsigtighed og undgå direkte vandpåvirkning før malingen er fuldt gennemhærdet.

Tekniske data

Tekniske data
Grundmaling og lim, blåtonet
Fortynding
Skal ikke fortyndes

Version

24-06-2019